Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endring av takst og rabattsystem E6 Helgeland

Gjennom håndtering av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016)/Prop.1 S (2016–2017) og Innst. 13 S (2016–2017), har Stortinget sluttet seg til regjeringa sitt forslag om å innføre et nytt standardisert takst- og rabattsystem for bompengeprosjekt, samt tilskuddsordning for reduserte bompengetakster. Målet med omleggingen til nytt system er å effektivisere og å gjøre bompengeinnkrevingen enklere. Lokalpolitiske myndigheter har gitt sin tilslutning til innføring av nytt takst- og rabattsystem for følgende bompengeprosjekter:

E6 Helgeland nord
E6 Helgeland sør
For ytterligere informasjon henvises til vedlegg.