Gå til hovedinnhold Gå til søk

Spørsmål og svar

 • AutoPASS er det norske systemet for innkreving av bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

  Det er omtrent 230 bomstasjoner i Norge der du kan betale med AutoPASS-brikke. Alle disse bomstasjonene er merket med «AutoPASS». Rabatter og fritak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og avlest brikke.

  Alle bomstasjoner i Norge er automatiske.

  Ved passeringer i bomstasjoner uten AutoPASS-avtale blir det tatt bilde av bilskiltet. Registreringsnummeret på bilskiltet blir kontrollert i motorvognregisteret til Statens Vegvesen. Bileier får tilsendt faktura som inneholder opplysning om passering, kjøretøy og skyldig beløp. Faktura sendes pr. post og uten ekstra gebyr.

  Se mer på www.autopass.no

 • Se oversikt over takster og rabatter i andre anlegg på AutoPASS.no

 • Bompengeselskap Nord har solgt sin AutoPass-utsteder og betjener derfor ikke kunder med AutoPass-brikke. Spørsmål angående AutoPASS-avtalen din må derfor rettes til din AutoPass-utsteder. Bompengeselskap Nords utsteder er solgt til Fremtind Service.

 • Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse i minimum to år fra kommunen har rett til fritak i bomringer knyttet til byområder. Det betyr at det er gratis passering i disse anleggene:Bypakke Tenk Tromsø, Bypakke Harstad, Bypakke Bodø, i og rundt Oslo, Bergen, Nord-Jæren, Hauglandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand, Bypakke Grenland, Bypakke Nedre Glomma og Førdepakken.

 • Dersom du ikke har AutoPASS-avtale holder det å levere salgsmelding til Statens Vegvesen.

  Dersom du har AutoPASS-avtale registrert på bilen må du kontakte utstederen av brikken for å si opp avtalen eller bytte registreringsnummer på avtalen din.

  Dersom du tidligere hadde AutoPASS-avtale med Bompengeselskap Nord- er avtalen din flyttet til Fremtind Service

 • Du bestiller AutoPASS-brikke på AutoPASS.no