Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om oss

Bompengeselskap Nord er et regionalt bompengeselskap for Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Selskapet skal administrere innkreving av bompenger i samsvar med samtykke fra Stortinget og avtale med Statens vegvesen, herunder også forvaltning av bompengemidler og annen virksomhet som har en naturlig sammenheng med forannevnte virksomhet. Selskapets bompengeprosjekter skal legges til egne aksjeselskaper som eies av selskapet. Selskapets virksomhet drives i samsvar med avtaler som selskapet og selskapets datterselskaper inngår med statlige myndigheter.