Gå til hovedinnhold Gå til søk

Oppstart av bompengeinnkreving E6 Helgeland Sør

Natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.

Tidligst natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.

Bomstasjoner Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fusta, ny E6 kr 26 kr 63
Fusta, tidligere E6 kr 26 kr 63
Kommunegrense Grane/Vefsn kr 31 kr 76
Svenningvatn kr 31 kr 76

AutoPass-avtale gir rabatt

 

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for Fusta, ny E6.

Takstgrupper:

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nullutslippskjøretøy:

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

Hvis du ikke har AutoPass-avtale kan du lese mer og tegne avtale på Haalogalandsbrua.no

Betalingsmuligheter:

Det er to måter å betale for passeringene dine på: med AutoPass-avtale eller med faktura, tilsendt bilens eier i etterkant.

Fritak for betaling

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte og sivile kjøretøy i tjenesteoppdrag*
*Fritaket forutsetter gyldig AutoPass avtale og brikke i kjøretøyet.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.

Klagen sendes Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo. E-post: [email protected]

Kunngjøringsdato 18.08.20