Gå til hovedinnhold Gå til søk

Driving a foreign registered vehicle in Norway? All vehicles are obliged to pay road toll in Norway. Read more here.

Oppstart av bompengeinnkreving E6 Helgeland Sør

Natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.

Tidligst natt til tirsdag 15. september kl 00:00 blir bomstasjonen Fusta, ny E6 i prosjektet E6 Helgeland Sør satt i drift. Trafikantene skal betale for passeringer i begge retninger hele døgnet.

Bomstasjoner Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fusta, ny E6 kr 26 kr 63
Fusta, tidligere E6 kr 26 kr 63
Kommunegrense Grane/Vefsn kr 31 kr 76
Svenningvatn kr 31 kr 76

AutoPass-avtale gir rabatt

 

Tabell 1: Ordinære bompengetakster for Fusta, ny E6.

Takstgrupper:

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Nullutslippskjøretøy:

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke får 100% rabatt.

Hvis du ikke har AutoPass-avtale kan du lese mer og tegne avtale på Haalogalandsbrua.no

Betalingsmuligheter:

Det er to måter å betale for passeringene dine på: med AutoPass-avtale eller med faktura, tilsendt bilens eier i etterkant.

Fritak for betaling

Passasjerer i alle typer kjøretøy
Gående og syklende
Motorsykler og mopeder
Kollektivtransport i konsesjonert rute*
Uniformerte og sivile kjøretøy i tjenesteoppdrag*
*Fritaket forutsetter gyldig AutoPass avtale og brikke i kjøretøyet.

Takstendringen kan påklages til Samferdselsdepartementet innen tre uker fra kunngjøring.

Klagen sendes Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo. E-post: firmapost@vegvesen.no

Kunngjøringsdato 18.08.20