Gå til hovedinnhold Gå til søk

Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord

Lørdag 30. november 2019 kl. 00:00 blir bomstasjonen over E6 ved Bolan på Saltfjellet satt i drift. Fra samme dag vil de nye takstene gjelde.

Stortinget sluttet seg gjennom behandlingen av Prop. 102 S (2017-2018) til et revidert finansieringsopplegg med forlenget innkreving fra 15 til 18 år i eksisterende bomstasjoner på Skamdal og Reinforshei og etablering av en tredje bomstasjon med tovegsinnkreving på Bolna med 15 års innkreving. Med basis i dette er det lagt til grunn en gjennomsnittstakst for prosjektet på kr 20,70, mens det pr bomstasjon er beregnet en gjennomsnittstakst på hhv kr 13,60, kr 18,70 og kr 47,90. Vegdirektoratet godkjenner takst- og rabattopplegg for E6 Helgeland nord.