Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kunngjøring av tillegg til takstvedtak for Bypakke Tenk Tromsø, Bypakke Bodø og Bypakke Harstad

Fra 1. september 2023 er det ikke lengre krav om gyldig AutoPASS-avtale og -brikke for å få timesregel i Bypakke Tenk Tromsø, Bypakke Bodø og Bypakke Harstad. Dette innebærer at alle kjøretøy som passerer en bomstasjon i løpet av 60 minutter i disse anleggene kun betaler for en passering.

Øvrige rabatt og fritaksordninger forutsetter som tidligere gyldig AutoPASS-avtale og – brikke.

BPS Nord anbefaler alle å sørge for å ha gyldig AutoPASS-avtale og -brikke for å få øvrige rabatter og fritak tilknyttet prosjektet. Sjekk at du har gyldig AutoPASS-avtale hos din brikkeutsteder eller bestill brikke hos en godkjent brikkeutsteder her (https://www.autopass.no/bestill-brikke)

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer