Gå til hovedinnhold Gå til søk

Nye takster i Bypakke Bodø fra 15. august 2023

I tråd med vedtak for Bypakke Bodø fase 2 Prop. 61 S (2021-2022) justeres takstene med utviklingen av konsumprisindeksen.

Etter vedtak om Bypakke Bodø fase 2 justerer Bompengeselskap Nord AS rabatten for nullutslippskjøretøyer i takstgruppe 1. Rabatten endres fra 50% til 30% av ordinær takst, fratrukket brikkerabatt for nullutslippskjøretøyer i takstgruppe 1. Nullutslipps-kjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt. Endringene gjelder fra 15.08.2023 kl 00:00.

Alle bom-avsnitt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Ordinære Kjøretøy Ordinære Kjøretøy Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke Nullutslippskjøretøy med AutoPASS avtale og brikke
Takst fra 15.08.23 kr 21,00 kr 48,00 kr 11,76 kr 0,00

Takstgrupper:
Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillat totalvekt fra og med 3501 kg, eksklusiv kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy:
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS avtale og brikke får 30 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS avtale og brikke får 100 % rabatt.
Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler.
Uten elektronisk brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy blir belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takst- og rabattsystemet er uendret, herunder timesregel og månedstak.

Takstendringen kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring 15.07.2023. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller til [email protected]