Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endrede takster i Bypakke Tenk Tromsø

Fra 14. juni 2024 kl 00:00 justeres takstene etter utviklingen av konsumprisindeksen (KPI), i tråd med vedtak for Bypakke Tenk Tromsø Prop99S (2020-2021).

De nye takstene blir:

Takstgruppe 1- Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid

Nullutslippskjøretøy

Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris  Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 14,00 11,20 14,00 5,60
Rushtidsavgift 06:30-09:00   15:00-17:00
Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig avtale og brikke Fullpris Gyldig avtale og brikke
Alle bomstasjoner (15) 42,00 33,60 42,00 16,80

 

Takstgruppe 2- Kjøretøy over 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris  Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 28,00 28,00 28,00 0,00

 

Rushtidsavgift 06:30-09:00   15:00-17:00
Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 84,00 84,00 84,00 0,00

 

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Uten brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takstvedtaket kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 15. mai 2024. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller til [email protected]

2024-05-14 SVV Takstvedtak for prosjekt Bypakke Tenk Tromsø