Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endrede takster i Vegpakke Harstad fra 1. juni 2024

Fra 1. juni 2024 kl 00:00 justeres takstene etter utviklingen av konsumprisindeksen (KPI), i tråd med vedtak for Vegpakke Harstad Prop 204 S (2020-2021). Samtidig justeres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe1.

Rabatten for nullutslippskjøretøy endres fra 50% til 30% av ordinær takst.   Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får fortsatt 100% rabatt.

Takstene fra 1. juni 2024 kl 00:00 blir med dette:  

Alle Bomavsnitt Takstgruppe 1  Takstgruppe 2
Ordinære kjøretøy og nullutslippskjøretøy uten avtale 18,00 kr 27,00 kr
Ordinære kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke. 14,40 kr 27,00 kr
Nullutslippskjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og brikke. 10,08 kr 0,00 kr

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med brikke og gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, ekskl. kjøretøy i kjøretøykategori M1 med brikke og gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Uten brikke og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre kjøretøy.

Takstvedtaket kan påklages til Statens Vegvesen Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 2. mai 2024. Klagen sendes til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller til [email protected]