Gå til hovedinnhold Gå til søk

Viktig informasjon om faktura fra BPS Nord

Fritak HC

Forflytningshemmede
Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer rundt byområder. Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

Askøy
Bergen
Bodø og rv. 80 Vikan
Grenland
Førde
Haugesund
Kristiansand
Nord-Jæren
Oslo og Bærum
Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
Harstad
Nedre Glomma og Kråkerøy
Nordhordalandspakken
Alle kjøretøy med fritak må ha montert brikke

Dersom du er forflytningshemmet og ønsker fritak for betaling, må du sende søknad til et bompengeselskap. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Oppgi også ditt brikkenummer. Brikkenummeret finner du på brikken din, din faktura og minside hos din utsteder. Det er en forutsetning at du allerede har en gyldig avtale og brikke fra en utsteder.

Ved vedtak om fritak vil bompengeselskapet legge inn på avtalen din med utsteder at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Fritaket gjelder ikke for institusjoner.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Dersom du har rett til fritak ber Bompengeselskap Nord deg om å ta kontakt med oss via skjemaet som blir sendt til oss på sikker måte.