Gå til hovedinnhold Gå til søk

Driving a foreign registered vehicle in Norway? All vehicles are obliged to pay road toll in Norway. Read more here.

I alle bomstasjonene betales det for passeringer i begge retningene.
De ulike kjøretøygruppene og takster er nærmere omtalt her

BPS Nord anbefaler alle å sørge for å ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatter og fritak tilknyttet prosjektet. Sjekk AutoPASS-avtalen din eller bestill brikke hos en godkjent brikkeutsteder her

Takstgruppe 1- Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke  Fullpris  Gyldig AutoPASS-avtale og brikke 
Jernbaneveien 16,00 12,80 16,00 6,40
Rønvikveien 16,00 12,80 16,00 6,40
Kirkeveien 16,00 12,80 16,00 6,40
Junkerveien 16,00 12,80 16,00 6,40
Skjæringa 16,00 12,80 16,00 6,40
Gamle Riksveg 16,00 12,80 16,00 6,40
Bodøtunnelen 16,00 12,80 16,00 6,40

Takstgruppe 2- Kjøretøy over 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke
Jernbaneveien 36,00 36,00 36,00 0,00
Rønvikveien 36,00 36,00 36,00 0,00
Kirkeveien 36,00 36,00 36,00 0,00
Junkerveien 36,00 36,00 36,00 0,00
Skjæringa 36,00 36,00 36,00 0,00
Gamle Riksveg 36,00 36,00 36,00 0,00
Bodøtunnelen 36,00 36,00 36,00 0,00

Fritak og regler

Timesregel Ja – Bypakke Bodø har timesregel. Timesregel forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke og innebærer at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Månedstak Ja – Bypakke Bodø belastes maks 80 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet AutoPASS-avtalen. Månedstak forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke og innebærer at man betaler for maks 80 passeringer per kalendermåned per kjøretøy/brikke.
Rushtidstakst Nei
Fritak for forflytningshemmede Ja – Bypakke Bodø har gratis gjennomkjøring med godkjent HC- brikke.  Ordningen forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke samt forelagt dokumentasjon til et bompengeselskap. Les mer om ordningen her

Generelle fritak og regler

Fritak for buss i rute  Ja – Buss i konsesjonert rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten. For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet, og deretter søke til BPS Nord om fritak. Les mer om ordningen her
Fritak utrykningskjøretøy  Ja – Uniformerte kjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag bevilges fritak for bompasseringer i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. For mer informasjon, ta kontakt med kundesenteret til BPS Nord her
Fritak motorsykkel, moped og ATV  Ja – Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som MC, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger i automatiske bomstasjoner, og trenger ikke AutoPASS-avtale. Motorsykler er ikke fritatt for betaling av bompenger på ferjer.
Traktor er ikke fritatt for bompenger. ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger.

Priser er hentet fra gjeldende takstvedtak og det tas forbehold om eventuelle feil på websiden.