Gå til hovedinnhold Gå til søk

Driving a foreign registered vehicle in Norway? All vehicles are obliged to pay road toll in Norway. Read more here.

E6 Helgeland Sør

I bomstasjonene betales det for passeringer i begge retningene.
De ulike kjøretøygruppene og takster er nærmere omtalt her

BPS Nord anbefaler alle å sørge for å ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatter og fritak tilknyttet prosjektet. Sjekk AutoPASS-avtalen din eller bestill brikke hos en godkjent brikkeutsteder her 

Takstgruppe 1- Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke  Fullpris  Gyldig AutoPASS-avtale og brikke 
E6 Svenningvatnet 31,00 24,80 31,00 0,00
E6 Kommunegrensen Grane – Vefsn 31,00 24,80 31,00 0,00
Forsmo/Fusta, tidligere E6 26,00 20,80 26,00 0,00
Forsmo/Fusta, ny E6 26,00 20,80 26,00 0,00

Takstgruppe 2- Kjøretøy over 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke  Fullpris Gyldig AutoPASS-avtale og brikke 
E6 Svenningvatnet 76,00 76,00 76,00 0,00
E6 Kommunegrensen Grane – Vefsn 76,00 76,00 76,00 0,00
Forsmo/Fusta, tidligere E6 63,00 63,00 63,00 0,00
Forsmo/Fusta, ny E6 63,00 63,00 63,00 0,00

Fritak og regler

Timesregel Nei
Månedstak Nei
Rushtidstakst Nei
Fritak for forflytningshemmede Nei

Generelle fritak og regler

Fritak for buss i rute  Ja – Buss i konsesjonert rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten. For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet, og deretter søke til BPS Nord om fritak. Les mer om ordningen her
Fritak utrykningskjøretøy  Ja – Uniformerte kjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag bevilges fritak for bompasseringer i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. For mer informasjon, ta kontakt med kundesenteret til BPS Nord her
Fritak motorsykkel, moped og ATV  Ja – Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som mc, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger i automatiske bomstasjoner, og trenger ikke AutoPASS-avtale. Motorsykler er ikke fritatt for betaling av bompenger på ferjer.
Traktor er ikke fritatt for bompenger. ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger.