Gå til hovedinnhold Gå til søk

Endring av takst- og rabattsystem Veipakke Salten

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Omleggingen vil innebære en betydelig forenkling av systemet og lik struktur i stadig flere bompengeanlegg over hele landet. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles.

Innføring av nytt takst- og rabattsystem medfører følgende endringer i Veipakke Salten fra 01.04.18:

Kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke og gyldig avtale får automatisk 20% rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
Det blir ikke lengre tilbudt forskuddsavtaler. Alle kunder som har hovedavtale, med brikke fra Veipakke Salten – vil automatisk få etterskuddsavtale med 20%
Alle kunder som har tilleggsavtaler (forskudd 20% eller etterskudd 10%) med Veipakke Salten AS (med brikke fra annet anlegg) vil bli avviklet.
Sluttavregning, og eventuelt refusjon innestående beløp på forskuddsavtaler, vil bli sendt senest tre måneder etter endring.

Veipakke Salten – nye takster som gjelder fra 01.04.2018:

Bomstasjoner Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Fv. 17 Tverlandet–Godøystraumen     24,00        36,00
Bomstasjon Rv. 80 Røvika–Strømsnes     27,00        43,00
Rv. 80 Løding–Vikan (Tverlandsbrua)     22,00        34,00
Bomstasjoner Rv. 80 Bypakke Bodø     16,00        36,00

For ytterligere informasjon henvises det til annonseringer i dagspresse og vedlegg

180381___annonse_autopass_veipakke_salten (1)