Gå til hovedinnhold Gå til søk

Fritak

Enkelte kjøretøy og grupper kan få fritak for betaling i våre bomstasjoner. For å få fritak, må du søke om fritak til et bompengeselskap.

Viktig å vite om fritak

Alle fritak krever at du har en gyldig AutoPASS-avtale og bombrikke registrert på bilen du søker fritak for.
Hvis du bytter AutoPASS-brikke må du søke om fritak på nytt. Fritaket overføres ikke automatisk til ny brikke.
Fritaket gjelder fra datoen det innvilges og gjelder ikke tilbake i tid. Fritaket gjelder ikke i saksbehandlingstiden fra du sender inn søknad til fritaket er innvilget. For tiden er saksbehandlingstiden normalt på 1-5 arbeidsdager fra komplett søknad er mottatt. Lenger saksbehandlingstid vil kunne forekomme i perioder.