Gå til hovedinnhold Gå til søk

Driving a foreign registered vehicle in Norway? All vehicles are obliged to pay road toll in Norway. Read more here.

Bypakke Tenk Tromsø

I alle bomstasjonene betales det for passeringer i begge retningene.
De ulike kjøretøygruppene og takster er nærmere omtalt her

BPS Nord anbefaler alle å sørge for å ha gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å få rabatter og fritak tilknyttet prosjektet. Sjekk AutoPASS-avtalen din eller bestill brikke hos en godkjent brikkeutsteder her 

Prosjektet Bypakke Tenk Tromsø kan du lese mer om her

Takstgruppe 1- Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid

Nullutslippskjøretøy

Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris  Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 12,00 9,60 12,00 4,80
Rushtidsavgift 06:30-09:00   15:00-17:00
Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Bomstasjoner Fullpris Gyldig avtale og brikke Fullpris Gyldig avtale og brikke
Alle bomstasjoner (15) 36,00 28,80 36,00 14,40

 

Takstgruppe 2- Kjøretøy over 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris  Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 24,00 24,00 24,00 0,00

 

Rushtidsavgift 06:30-09:00   15:00-17:00
Bensin, diesel, ladbar hybrid
Nullutslippskjøretøy
Fullpris Gyldig avtale og brikke  Fullpris Gyldig avtale og brikke 
Alle bomstasjoner (15) 72,00 72,00 72,00 0,00

 

De 15 bomstasjonene er:

E8 Flyplassen, E8 Giæverbukta, E8 Tverrforbindelsen Vest, E8 Tverrforbindelsen Øst, Kv. Hansine Hansens Veg(Universitetet), Fylkesvei 7772/E8 Gimle, Kv. Ringveien, E8 Tromsøysund tunnellen, Fv. 682 Tromsøbrua,Kv Kvaløyveien (sydspissen), Kv. Røstbakken, Kv Holtvegen, Kv. Langnesvegen (Langnesbakken) og Fv. 862 Langnestunellen.


Regler og fritak

Timesregel Ja – Bypakke Tenk Tromsø har timesregel. Timesregel forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke og innebærer at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.
Månedstak Ja – Bypakke Tenk Tromsø belastes maks 80 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet AutoPASS-avtalen. Månedstak forutsetter gyldig avtale og brikke og innebærer at man betaler for maks 80 passeringer per kalendermåned per kjøretøy/brikke.
Rushtidstakst Ja- Bypakke Tenk Tromsø har tredobbel takst i rushperiodene, dvs mandag-fredag kl 06.30-09:00 og kl 15.00-17.00,
Fritak for forflytningshemmede Ja – Bypakke Tenk Tromsø har gratis gjennomkjøring for forflytningshemmede. Ordningen forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke samt forelagt dokumentasjon til et bompengeselskap. Les mer om ordningen her

Generelle fritak og regler

Fritak for buss i rute  Ja – Buss i konsesjonert rute har rett til fritak i alle bomstasjoner langs den aktuelle bussruten. For å søke om fritak for buss må du ha en gyldig AutoPASS-avtale knyttet til kjøretøyet, og deretter søke til BPS Nord om fritak. Les mer om ordningen her
Fritak utrykningskjøretøy  Ja – Uniformerte kjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag bevilges fritak for bompasseringer i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. For mer informasjon, ta kontakt med kundesenteret til BPS Nord her
Fritak motorsykkel, moped og ATV  Ja – Kjøretøy som i vognkortet er beskrevet som mc, moped og ATV (registrert som firehjuls motorsykkel) er fritatt for bompenger i automatiske bomstasjoner, og trenger ikke Auto-PASS-avtale. Motorsykler er ikke fritatt for betaling av bompenger på ferjer.
Traktor er ikke fritatt for bompenger. ATV registrert som traktor har heller ikke fritak for bompenger.