Gå til hovedinnhold Gå til søk

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss på e-post [email protected]. Denne e-posten benyttes av vårt personvernombud som vil være delaktig i alle henvendelser som omhandler personvern. Vi vil nedenfor kort redegjøre for dine rettigheter, for utfyllende informasjon viser vi til datatilsynets nettsider.

Hvilke rettigheter har du?

  • Du kan be om innsyn i egne opplysninger (vi vil da gi en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg).
  • Du kan be om korrigering av personopplysninger dersom vi har feilaktige eller misvisende opplysninger om deg.
  • Du kan be om sletting av personopplysninger. I noen tilfeller kan vi slette opplysninger, men vi viser til at vi er lovpålagt å lagre opplysninger i forbindelse med passeringer i fem år etter bokføringsloven.
  • Begrensning av behandling av personopplysninger. I noen tilfeller kan du be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  • Du har også anledning til å protestere mot en behandling av personopplysninger. Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i vårt samfunnsoppdrag, eller med bakgrunn i en interesseavveining – har du rett til å protestere på dette.
  • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke, eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til en annen behandlingsansvarlig.
  • Du kan også klage på vår behandling av personopplysninger. Vi håper du ikke vil nøle med å ta kontakt med oss dersom du mener vi ikke overholder personopplysningsloven. Si gjerne ifra til oss gjennom den kontakten du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte vårt personvernombud dersom du søker råd eller veiledning. Vårt personvernombud har taushetsplikt dersom du ønsker å ta opp noe i fortrolighet. Dersom du ønsker, kan du klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.