Gå til hovedinnhold Gå til søk

Utleveres personopplysninger til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter vi oss av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av BPS Nord. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår vi alltid databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

BPS Nord benytter utenlandske leverandører for deler av arbeidet. Innkreving fra utenlandskregistrerte kjøretøy uten bombrikke foretas av ParkTrade Europe AB, som er lokalisert i Sverige. ParkTrade Europe behandler personopplysninger i landet der kjøretøyet som kjørte i Norge er registrert. Vi benytter også utenlandske leverandører både innenfor og utenfor EØS-området for manuell identifisering av registreringsnummer hvis bildene fra bomstasjonen ikke kan tolkes automatisk. I tilfeller hvor leverandører eller underleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS (tredjeparter), vil dine persondata fremdeles være beskyttet gjennom databehandleravtaler som inneholder standardbestemmelsene om datasikring som er godkjent av Europakommisjonen.

Bompasseringer i Norge som skal betales med bombrikke fra utenlandske brikkeutstedere sendes til disse utstederne. Utenlandske selskaper som er godkjente finnes her.