Gå til hovedinnhold Gå til søk

Når samler BPS Nord inn personopplysninger?

Som kunde behandler vi i all hovedsak opplysninger om deg i forbindelse med innkreving av bompenger:

  • Du har passert ett eller flere av våre bomanlegg
  • Du søker om fritak fra å betale bompenger i bomringer
  • Du har sendt oss en henvendelse
  • Du har kontaktet oss på telefon
  • Du besøker våre nettsider
  • Ved administrasjon av gjeldsordning

Vi kan også motta eller behandle personopplysninger fra deg i noen andre tilfeller

  • Du har søkt jobb hos oss
  • En jobbsøker har oppgitt deg som referanse
  • Du er ansatt i selskapet eller selskapets styre
  • Gjennom henvendelser fra politi eller andre myndigheter